Головна

Принцип забезпечення захисту трудових прав

У ст. 2 ТК РФ до числа принципів трудового права віднесено забезпечення права кожного на захист належних йому прав і свобод державою, в тому числі і в судовому порядку. У звязку з чим державні органи зобовязані забезпечувати дотримання встановлених правил поведінки в трудових відносинах, усуваючи допущені порушення. При реалізації даного принципу у повноважних державних органів виникають завдання, які не збігаються один з одним. По-перше, повноважні державні органи зобовязані усувати допущені представниками роботодавця порушення трудових прав працівників. По-друге, при усуненні подібних порушень державні органи не повинні обмежувати права роботодавців. При виникненні колізій, повязаних з вирішенням названих завдань, державні органи зобовязані віддавати пріоритет захисту прав і свобод людини і громадянина у сфері праці, які відповідно до ст. 2 Конституції РФ є вищою цінністю, а їх реалізація віднесена до обовязків держави. Таким чином, і при реалізації розглянутого принципу як юридично значущої обставини виступає пріоритетне положення прав і свобод людини і громадянина у сфері праці.