Головна

Принцип захисту трудових прав не забороненими законом способами


Відповідно до ч. 2 ст. 45 Конституції України, ст. 21, 23, 379-380 ТК РФ кожен працівник має право захищати свої права і свободи всіма способами, які не заборонені законом. Зміст розглянутого принципу дозволяє виділити наступні юридично значимі обставини:

1) наявність права у працівників по захисту трудових прав і свобод не забороненими законом
способами;

2) наявність обовязки у роботодавців не створювати перешкоди реалізації права
працівників на захист не забороненими законом способами;

3) наявність обовязки у повноважних державних органів щодо забезпечення
реалізації права працівників на захист не забороненими законом способами.

Перерахованим правових принципів регламентації трудових відносин повинні відповідати інші норми трудового права.