Головна

Принципи інституту "Час відпочинку"

Загальні норми інституту "Час відпочинку" поміщені в главі 17 ТК РФ. З цих норм виділяються наступні принципи даного інституту:

1) право працівників на звільнення від роботи та надання часу відпочинку в
встановлених законодавством та інших випадках;

2) обовязок роботодавця надати працівнику встановлений законодавством
час відпочинку;

3) встановлення в законодавстві мінімальної тривалості часу відпочинку;

4) можливість збільшення тривалості часу відпочинку з метою поліпшення становища
працівників порівняно з законодавством про час відпочинку.

Перерахованим принципами мають відповідати інші норми інституту.