Головна

Принципи інституту "Державний і громадський контроль за дотриманням норм трудового права"

Принципи розглянутого інституту можна виділити зі змісту глав 56-58 ТК РФ. До них відносяться:

1) пріоритетне забезпечення дотримання трудових прав і свобод, включаючи право на
безпечні умови праці;

2) забезпечення дотримання роботодавцями норм трудового права;

3) створення державних гарантій для здійснення профспілкового контролю за
дотриманням трудових прав;

4) право працівників вимагати усунення порушень трудових прав при здійсненні
державного та громадського контролю за дотриманням норм трудового права;

5) обовязок роботодавця не чинити перешкоди при здійсненні державного і
громадського контролю за дотриманням норм трудового права;

6) обовязок роботодавця усувати виявлені порушення трудових прав на підставі
приписів органів державного контролю за дотриманням трудового законодавства.

Перерахованим принципами мають відповідати норми інституту "Державний і громадський контроль за дотриманням норм трудового права".