Головна

Принципи інституту "Гарантії та компенсації"


Принципи інституту "Гарантії і компенсації" визначені в главі 23 ТК РФ, в яку поміщені загальні норми названого інституту. До них відносяться:

1) встановлення обовязкового для виконання рівня гарантій і компенсацій;

2) обовязок роботодавців щодо надання встановлених законодавством
гарантій і компенсацій;

3) право працівників на надання роботодавцями встановлених законодавством
гарантій і компенсацій;

4) наявність можливості поліпшити становище працівників порівняно з законодавством
в області надання гарантій і компенсацій на рівні договорів про працю за рахунок
договірних сторін.

Зазначеним принципам повинні відповідати інші норми інституту "Гарантії та компенсації".