Головна

Принципи інституту "Індивідуальні трудові спори"

Принципи розглянутого інституту можна виділити зі змісту глави 60 ТК РФ. До них відносяться:

1) визнання індивідуальним трудовим спором неврегульованих між працівником і
представниками роботодавця розбіжностей;

2) встановлення особливого порядку виникнення і розгляду індивідуальних трудових
спорів;

3) обовязковість для виконання набрали законної сили рішень, винесених по
трудових спорах, в тому числі органом, створеним в організації (КТС).

Дані принципи слід дотримуватися під час розгляду індивідуальних трудових спорів.