Головна

Принципи інституту "Колективні трудові спори"

Принципи інституту "Колективні трудові спори" закріплені в главі 61 ТК РФ. Зі змісту цієї глави можна виділити наступні принципи:

1) визначення моменту виникнення колективного трудового спору виникненням
неврегульованих розбіжностей між працівниками і роботодавцем;

2) виникнення колективного трудового спору за певним в законодавстві
предмету;

3) обовязковість проведення примирних процедур щодо врегулювання колективного
трудового спору;

4) настання несприятливих наслідків для сторони колективного трудового спору,
що уникає примирних процедур;

5) проведення страйку як крайній захід вирішення колективного трудового
спору.

Перерахованим принципами мають відповідати норми інституту "Колективні трудові спори".