Головна

Принципи інституту "Матеріальна відповідальність сторін трудового договору"

Принципи названого інституту визначені в главі 37 ТК РФ, де вміщено його загальні норми. До них відносяться:

1) встановлення максимального рівня можливої матеріальної відповідальності
працівників перед роботодавцями;

2) визначення мінімального рівня відповідальності роботодавців перед працівниками;

3) визначення умов матеріальної відповідальності працівників і роботодавців;

4) визначення умов звільнення від матеріальної відповідальності;

5) можливість поліпшення становища працівників порівняно з законодавством про
матеріальної відповідальності на рівні договорів про працю.

Перерахованим принципами мають відповідати інші норми інституту "Матеріальна відповідальність сторін трудового договору".