Головна

Принципи інституту "Охорона праці"

Принципи інституту "Охорона праці" дані в главі 33 ТК РФ, де вміщено загальні норми цього інституту. До числа принципів розглянутого інституту відносяться:

1) забезпечення пріоритету збереження життя і здоровя працівників в процесі трудової
діяльності;

2) державне управління охороною праці, включаючи державний нагляд за
дотриманням вимог щодо охорони праці;

3) розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань;

4) встановлення обовязкових компенсацій за важку роботу та роботу зі шкідливими і (або)
небезпечними умовами праці;

5) організація державної статистичної звітності про умови праці, а також про
виробничому травматизму, професійної захворюваності та про їх матеріальних
наслідки;

6) проведення податкової політики, яка стимулює створення безпечних умов праці;

7) встановлення порядку забезпечення працівників засобами індивідуального та
колективного захисту, а також санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями, лікувально -
профілактичними засобами за рахунок роботодавців.

Перерахованим принципами мають відповідати норми інституту "Охорона праці".