Головна

Принципи інституту "Оплата і нормування праці"

Принципи інституту "Оплата і нормування праці" випливають із змісту глави 20 ТК РФ, в якій вміщені загальні норми розглянутого інституту. До числа таких принципів відносяться:

1) встановлення обовязкового для всіх роботодавців мінімального розміру оплати
праці;

2) встановлення обовязкового для роботодавців бюджетної сфери мінімального розміру
тарифної ставки (окладу);

3) забезпечення підвищення реального рівня заробітної плати;

4) обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати працівників
за розпорядженням роботодавців, а також розмірів оподаткування доходів від заробітної
плати;

5) обмеження оплати праці в натуральній формі;

6) забезпечення одержання працівником заробітної плати у випадку неплатоспроможності
роботодавця;

7) встановлення обовязкових для виконання термінів виплати заробітної плати;

8) можливість поліпшення становища працівників в області оплати праці шляхом укладення
договорів про працю.

Перерахованим принципами мають відповідати інші норми інституту "Оплата і нормування праці".