Головна

Принципи інституту "Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації"

Принципи названого інституту випливають із змісту глави 31 ТК РФ, де вміщено загальні норми. Зі змісту цих норм можна виділити наступні принципи:

1) визначення форм перепідготовки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників
безпосередньо в організації;

2) визначення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації шляхом
добровільного волевиявлення роботодавця і особи, що проходить навчання;

3) неприпустимість погіршення становища працівників у галузі професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в порівнянні з чинним
законодавці ьством.

Цим принципам повинні відповідати інші норми зазначеного інституту.