Головна

Принципи інституту "Робочий час"

Принципи інституту "Робочий час" дано в главі 15 ТК РФ, в якій вміщені загальні норми даного інституту. До них відносяться:

1) обовязок роботодавця вести облік робочого часу;

2) право працівників вимагати обліку всього відпрацьованого часу;

3) встановлення максимально можливої тривалості робочого часу;

4) визначення випадків роботи за рамками нормальної тривалості робочого
часу.

Названим принципами мають відповідати інші норми інституту "Робочий час".