Головна

Принципи інституту "Самозахист трудових прав"

Принципи даного інституту випливають з утримання ст. 45 Конституції України, ст. 21 ТК РФ. До них відносяться:

1) право працівників на захист інтересів не забороненими законом способами;

2) обовязок роботодавців не перешкоджати здійсненню самозахисту трудових
прав;

3) встановлення державних гарантій здійснення працівниками самозахисту
трудових прав.

Перерахованим принципами мають відповідати правила здійснення працівниками самозахисту трудових прав.