Головна

Принципи інституту "Соціальне партнерство, укладання колективних договорів і угод"

Принципи соціального партнерства, укладення колективних договорів і угод закріплені в ст. 24 ТК РФ. До їх числа віднесені:

1) рівноправність сторін;

2) повагу і врахування інтересів сторін;

3) зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах;

4) сприяння держави у зміцненні та розвитку соціального партнерства на
демократичній основі;

5) дотримання сторонами та їхніми представниками законодавства;

6) повноважність представників сторін;

7) свобода вибору питань, що обговорюються при регулюванні трудових відносин;

8) добровільність прийняття учасниками колективних переговорів зобовязань;

9) реальність приймаються учасниками колективних переговорів зобовязань;

10) обовязковість виконання умов колективних договорів та угод;

11) контроль за виконанням умов колективних договорів та угод;

12) відповідальність сторін, їх представників за невиконання з їх вини колективних
договорів, угод.

Дані принципи слід дотримуватися під час ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів і угод.