Головна

Принципи інституту "Трудовий договір"


Принципи інституту "Трудовий договір" перераховані в розділі 10 ТК РФ, в якій вміщені загальні норми названого інституту. До їх числа віднесені:

1) визначення прав і обовязків працівника і роботодавця шляхом добровільного
волевиявлення, вираженого в трудовому договорі;

2) неприпустимість включення в трудовий договір умов, які погіршують становище
працівника порівняно з законодавством та іншими правовими актами;

3) укладання строкових трудових договорів у строго визначених федеральним законом
випадках;

4) заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором;

5) обовязок роботодавця видати працівнику трудову книжку та копії документів,
повязаних з роботою;

6) право працівників вимагати трудову книжку та копії інших документів, повязаних з
трудовою діяльністю;

7) захист персональних даних працівника.

Перерахованим принципами мають відповідати норми інституту "Трудовий договір".