Головна

Принципи інституту "Трудовий розпорядок, дисципліна праці"

Принципи інституту "Трудовий розпорядок, дисципліна праці" викладені в главі 29 ТК РФ, в якій вміщені загальні норми зазначеного інституту. До числа принципів розглянутого інституту відносяться:

1) встановлення правил поведінки в організації відповідно до трудового
законодавством та іншими нормативними актами;

2) обовязок роботодавця створити умови, необхідні для дотримання працівниками
дисципліни праці;

3) право роботодавця вимагати від працівників дотримання правил поведінки в
організації, що відповідають вимогам законодавства;

4) обовязок працівників дотримуватись відповідних чинному законодавству
правила поведінки в організації.

Перерахованим принципами мають відповідати норми інституту "Трудовий розпорядок, дисципліна праці".