Головна

Свобода праці і заборона примусової праці в трудових відносинах

Даний галузевий принцип перегукується з міжгалузевим. Стосовно до трудового права його реалізація повязана з укладенням трудового договору для виконання визначеної в ньому трудової функції. Зі змісту даного принципу можна виділити наступні юридично значимі обставини:

1) вільне волевиявлення під час вступу на роботу, продовження і припинення
трудових відносин;

2) відсутність примусу при укладанні трудового договору та у процесі виконання
трудової функції.

Даний принцип передбачає укладання трудового договору та продовження трудових відносин на підставі добровільного волевиявлення працівника. Це волевиявлення може бути підтверджена виключно письмовою заявою працівника, які складені без ознак тиску на нього. Таким чином, укладання і дія трудового договору повязані з добровільним волевиявленням працівника. Наведений принцип повинен дотримуватися по відношенню до всіх без винятку трудовими договорами, у тому числі і що укладаються під час проходження альтернативної цивільної служби, що замінює військову службу. У відповідності до ст. 15 Федерального закону "Про альтернативну цивільну службу" від 28 червня 2002 року з особами, що проходять альтернативну цивільну службу, укладається строковий трудовий договір. При укладенні даного договору необхідно враховувати волевиявлення особи, яка має право на заміну військової служби альтернативної цивільної службою, на вибір місця її проходження. Відсутність добровільного волевиявлення на проходження альтернативної цивільної служби в певному місці, наприклад поза місцем постійного проживання особи, дозволяє визнати трудовий договір укладеним з порушенням розглянутого принципу. З цієї причини такий договір в судовому порядку може бути визнаний не чинним, і місце проходження альтернативної цивільної служби буде визначатися з урахуванням волевиявлення працівника. Таким чином дана норма-принцип застосовується по відношенню до всіх без винятку трудовими договорами.