Головна

Заборона дискримінації при регламентації трудових відносин

Даний принцип закріплений в різних нормативних правових актах, а також у ст. 3 ТК РФ. Зі змісту даної норми-принципу слід виділити наступні юридично значимі обставини:

1) наявність рівних можливостей для реалізації трудових прав;

2) відсутність обмежень і переваг в залежності від обставин, заборонених або
не передбачених законом;

3) встановлення відмінностей, винятків, переваг, а також обмежень прав працівників
тільки за встановленими федеральним законом підстав.

Слід памятати, що у ч. 2 ст. 3 ТК РФ та інших нормативних правових актах дано не вичерпний перелік обставин, доведеність яких дозволяє зробити висновок про наявність дискримінації при регулюванні трудових відносин. До числа таких обставин можуть бути віднесені й інші, не передбачені федеральним законом. У той же час в ч. 3 ст. 3 ТК РФ вичерпним чином визначені можливості по встановленню відмінностей, винятків, переваг і обмежень при регламентації трудових відносин. Їх введення можливе при доведеності наступних юридично значимих обставин:

1) наявність умов для встановлення відмінностей, винятків, переваг і обмежень
при регулюванні трудових відносин тільки у федеральному законі;

2) встановлення зазначених умов у звязку з властивими даному праці вимогами
або обумовлених особливою захистом держави про осіб, які потребують підвищеної
соціальний і правовий захист.

Доведеність перерахованих юридично значимих обставин дозволяє зробити висновок про відсутність дискримінації при правової регламентації трудових відносин, і навпаки, недоведеність будь-якого з цих обставин дозволяє говорити про наявність дискримінації по відношенню до працівників.