Головна

Поняття субєктів трудового права

Реалізація норм права у конкретні відносини і перетворення відносин у правовідносини завдяки такій реалізації відбувається через діяльність осіб, здатних здійснювати дії, які породжують правові наслідки. У звязку з чим відносини, у тому числі входять у предмет трудового права, виникають між конкретними особами. Перетворення цих відносин у правовідносини повязано з наявністю у цих осіб здатності здійснювати юридично значимі дії. Такі особи і є субєктами трудового права, то є учасниками трудових та інших тісно повязаних з ними відносин, що складають предмет цієї галузі права.

Отже, субєкти трудового права - це учасники трудових та інших тісно повязаних з ними відносин, що входять в предмет даної галузі, які відповідно до вимог законодавства здатні вчиняти дії, які породжують правові наслідки.

Традиційно до числа субєктів трудового права відносять роботодавця, працівника, профспілка, трудовий колектив. У ТК РФ такий субєкт трудового права, як трудовий колектив, не фігурує. Закон СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами й організаціями" від 17 червня 1983 року в частині регламентації порядку і форм здійснення повноважень трудовими колективами вступає в протиріччя з ТК РФ, оскільки в Кодексі такий порядок і форми не прописані. З чого випливає, що названий Закон не повинен застосовуватися, як що вступає в протиріччя з ТК РФ. Виняток згадки про трудовому колективі з ТК РФ не дозволяє визнати трудовий колектив субєктом трудового права. Хоча трудовий колектив може здійснювати окремі дії, що мають правове значення. Наприклад, формувати колективні вимоги щодо колективного трудового спору, доручати ведення колективних переговорів і укладення колективного договору профспілці, який не обєднує більшості працівників організації. Однак зазначені дії породжують правові наслідки не для трудового колективу, а для профспілки та працівників організації. Тому слід визнати, що здійснюються трудовим колективом окремі дії юридичного характеру безпосередньо для трудового колективу правових наслідків не тягнуть. У силу чого трудовий колектив і при вчиненні таких дій не може бути визнаний субєктом трудового права. Таким чином, одним з юридично значущих обставин, що дозволяють визначати субєктів трудового права, є здатність вчинення ними дій, що породжують правові наслідки для них самих, а не для інших учасників відносин.

Говорячи про субєктів трудового права, слід памятати, що традиційний перелік є далеко не вичерпним. Не тільки роботодавець, працівник і профспілка можуть бути віднесені до субєктів трудового права, субєктами трудового права є й інші учасники відносин, що входять в предмет даної галузі.