Головна

Відносини з нагляду за дотриманням трудового законодавства

У ст. 1 ТК РФ відносини з нагляду, в тому числі профспілковому контролю, за дотриманням трудового законодавства включені в предмет трудового права. У процесі здійснення нагляду повноважними державними органами, що а також профспілками за дотриманням трудового законодавства має бути забезпечено правомірна поведінка роботодавців, а також усунення порушень трудових прав працівників.

У звязку з викладеним субєктами названих відносин є працівник, роботодавець, профспілкові органи, органи державного нагляду за дотриманням трудового законодавства.

Відносини з нагляду за дотриманням трудового законодавства бувають двох видів. По-перше, відносини по здійсненню нагляду за дотриманням трудового законодавства повноважними державними органами. По-друге, відносини з профспілкового контролю за дотриманням трудових прав працівників. Названі відносини мають різні підстави виникнення, зміни та припинення.

Підставами виникнення відносин щодо державного нагляду за дотриманням трудового законодавства є звернення до органів державного контролю за дотриманням трудового законодавства громадян, роботодавців, профспілок, а також настання термінів перевірки конкретного роботодавця, закріплених у плані роботи органу державного нагляду. Отже, орган державного нагляду повинен перевірити роботодавця на підставі звернення конкретних працівників, а також профспілки. Відповідно до п. 5 ст. +7 ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду) від 14 липня 2000 року подібні звернення тягнуть за собою виникнення у державного органу з нагляду за дотриманням трудового законодавства обовязки з перевірки містяться в ньому обставин. При проведенні заходів щодо державного нагляду зазначених органів використовують наявні в них повноваження. У свою чергу роботодавець не має перешкоджати здійсненню органами державного нагляду повноважень з перевірки звернення профспілки або конкретного працівника. Отже, права профспілки, конкретних працівників звернутися в органи державного нагляду за дотриманням трудового законодавства кореспондуються обовязки зазначених органів провести перевірку даного звернення з використанням наданих законодавством про працю повноважень і роботодавців, які не можуть перешкоджати проведенню даної перевірки.

В органи державного нагляду можуть звернутися і роботодавці із заявою про оцінку дій працівника по самозахисту трудових прав або профспілки, який не виконує обовязки перед роботодавцем. Подібне звернення також є підставою для виникнення відносин щодо державного нагляду за діями працівників або профспілки.

Підставами змін відносин з державного контролю за дотриманням трудового законодавства є зміна змісту звернень працівників, профспілки, роботодавців в органи державного нагляду, а також плану здійснення перевірок зазначеними органами.

Підставами припинення відносин щодо державного нагляду за дотриманням трудового законодавства є відмова працівників, роботодавців, профспілки від звільнених в державні органи вимог, набрання законної сили рішенням державного органу за результатами розгляду звернень працівників, роботодавців, профспілки.

Підставою виникнення відносин по профспілковому контролю за дотриманням трудових прав працівників є звернення профспілки до повноважним представникам роботодавця про усунення порушень прав профспілки, а також трудових прав працівників. Профспілки має право здійснювати діяльність з контролю за дотриманням роботодавцем трудових прав працівників. Даній праву кореспондує обовязок роботодавця не перешкоджати здійсненню цієї діяльності.

Наявність заяви профспілки про виникнення таких перешкод або про виправлення порушень трудових прав працівників і є підставою для виникнення відносин по профспілковому контролю за правомірним поведінкою роботодавця у сфері праці. Після отримання такої заяви від профспілки повноважні представники роботодавця зобовязані розглянути його і повідомити про прийняте по ньому рішення профспілці. У разі відмови роботодавця в задоволенні подання профспілки від нього може послідувати звернення в державні органи, у тому числі державного нагляду, за дотриманням трудового законодавства, що буде означати виникнення відносин щодо державного нагляду за дотриманням трудових прав.

Підставою зміни відносин з профспілкового контролю за дотриманням трудового законодавства є зміна змісту звернення профспілки до роботодавця, а також укладення угоди про часткове задоволенні подання профспілки. Частину, що залишилася без задоволення частину вимог профспілки працедавець розглядає в установленому законодавством порядку. Причому профспілка має право вимагати участі свого представника при вирішенні роботодавцем що надійшли від профспілки уявлень.

Підставами припинення відносин по здійсненню профспілкового контролю за дотриманням трудових прав є профспілки відмова від внесеного роботодавцю подання, укладання угоди з повноважним представником роботодавця про задоволення подання профспілки, а також повідомлення повноважним представником роботодавця рішення з приводу предявленого профспілкою подання.

Отже, у відносинах з нагляду за дотриманням трудових прав повноважні державних органів, а також профспілки реалізують свої повноваження щодо усунення порушень трудового законодавства. За загальним правилом усунення порушень трудових прав можливо по відношенню до працівників, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями. Тому і відносини з нагляду за дотриманням трудового законодавства також визнаються супутніми трудовим.