Головна

Випадки укладення строкових трудових договорів 2

У ст. 58 ТК РФ дані юридично значимі обставини, які мають загальне значення при укладанні строкових трудових договорів. Дані юридично значимі обставини підлягають перевірці на предмет доведення при оцінці законності і обгрунтованості укладення трудового договору на визначений строк при застосуванні кожного з законних підстав для укладання такого договору. Спільними юридично значимими обставинами, що підлягають перевірці при оцінці законності та обгрунтованості застосування кожного з підстав укладення строкового трудового договору, є наступні. По-перше, відсутність можливості встановити трудові відносини на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання. Тобто при застосуванні кожного конкретного підстави для укладення строкового трудового договору на роботодавці лежить обовязок надати докази того, що характер майбутньої роботи або умови її виконання не дозволяли встановити з стають на роботу трудові відносини на невизначений термін. Характер майбутньої роботи може бути тимчасовим, що і дозволяє говорити про доведеність одного із загальних юридично значимих обставин. Умови роботи можуть бути розраховані на певний сезон, наприклад, робота в неопалюваному приміщенні може вироб-диться тільки в теплу пору. Сказане також може дозволити зробити висновок про доведеність розглянутого юридично значущої обставини. По-друге, загальним юридично значущим обставиною слід визнати укладення трудового договору на строк не більше пяти років або на менший термін, встановлений федеральним законом. За загальним правилом закінчення пятирічного терміну роботи по одній трудової функції на підставі строкового трудового договору перетворює такий договір при продовженні трудових відносин в договір з невизначеним строком дії. Для окремих видів договорів, наприклад для тимчасових і сезонних працівників, федеральним законом термін трудового договору встановлений менш пяти років.

Тому до цих договорів застосовується правило про те, що продовження роботи після закінчення встановленого федеральним законом укороченого строку трудового договору означає виникнення трудових відносин на невизначений термін. Перераховані юридично значимі обставини підлягають перевірці при оцінці законності і обгрунтованості укладення строкових трудових договорів по кожному з передбачених федеральним законом підстав.

У ст. 59 ТК РФ перераховані конкретні випадки укладення строкового трудового договору. Крім розглянутих загальних юридично значимих обставин при застосуванні кожного з перелічених у ст. 59 ТК РФ підстав укладення строкових трудових договорів повинні бути доведені спеціальні для кожного з них юридично значимі обставини.

Застосування першого підстави для укладення строкового трудового договору передбачає доведеність наступних юридично значимих обставин. По-перше, укладення трудового договору для заміщення тимчасово відсутнього працівника. По-друге, відсутність заміщає працівника за встановленими законодавством поважних причин. По-третє, збереження за відсутнім працівником на підставі федерального або регіонального законодавства робочого місця. По-четверте, укладення строкового трудового договору на період збереження за відсутнім працівником відповідно до чинного законодавства робочого місця. Доведеність перерахованих юридично значимих обставин поряд з розглянутими загальними юридично значимими обставинами дозволяє зробити висновок про законність та обгрунтованість укладення строкового трудового договору.

Загальним юридично значущим обставиною необхідно визнати і належне, тобто письмове, оформлення умови про терміновість трудового договору до моменту фактичного допущення працівника до роботи. Дана обставина також слід перевіряти при застосуванні кожного підстави для укладення строкового трудового договору.

Друга підстава укладення строкового трудового договору потребує доказування наступних обставин. По-перше, укладення строкового трудового договору для виконання тимчасових робіт, які повинні бути завершені в термін до двох місяців. По-друге, укладення строкового трудового договору для виконання сезонних робіт, включених до переліку сезонних робіт чинним законодавством. Кожне з перерахованих обставин має самостійне значення і підлягає перевірці у випадках укладання трудового договору для виконання тимчасових або сезонних робіт. По-третє, такою обставиною є припинення трудових відносин після закінчення терміну двох місяців або після закінчення сезону. Продовження трудових відносин після закінчення двох місяців при укладанні строкового трудового договору на виконання тимчасових робіт означає, що роботи мають не тимчасовий характер, оскільки такими визнаються тільки роботи, які можуть бути виконані в строк до двох місяців. Отже, після закінчення двох місяців, у тому числі і при укладанні строкового трудового договору за попередньою роботою на новий двомісячний термін, трудові відносини встановлюються на невизначений термін. Аналогічне правило діє і після закінчення сезону, якщо трудові відносини з працівником, який уклав трудовий договір на період сезону, тривають. Хоча, на відміну від тимчасових робіт трудовий договір на сезонні роботи може бути укладений неодноразово. На кожен сезон для виконання сезонних робіт може бути укладений новий трудовий договір.

При застосуванні третій підстави для укладення строкового трудового договору необхідно доводити наступні спеціальні юридично значимі обставини. По-перше, вступ на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості. По-друге, переїзд працівника для вступу на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості. Під переїздом в даному випадку слід розуміти прибуття працівника для працевлаштування в зазначені райони з іншої місцевості, тобто з іншого населеного пункту, який відповідно до чинного законодавства вважається іншою місцевістю.

Четверте підстава укладення строкового трудового договору припускає доведення наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, виконання термінових робіт по запобіганню нещасних випадків, аварій, що катастроф, епідемій, епізоотії. По-друге, виконання робіт з усунення наслідків перерахованих та інших надзвичайних обставин. Такі обставини повинні мати характер надзвичайний, тобто не залежатиме від волі людей. Доведеність кожного з названих обставин поряд із загальними юридично значимими обставинами дає змогу зробити висновок про законність та обгрунтованість висновку термінового трудового договору. По-третє, спеціальним юридично значущим обставиною слід визнати дію трудового договору протягом періоду запобігання та усунення перерахованих обставин, який не може перевищувати пяти років.

Пяте підстава укладання строкових трудових договорів передбачає доведення наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, надходження на роботу

в організації з чисельністю працюючих до 40 працівників. По-друге, надходження на роботу в організації роздрібної торгівлі і побутового обслуговування з чисельністю працюючих до 25 чоловік. По-третє, надходження на роботу до роботодавців - фізичним особам. Доведеність кожного з перерахованих обставин дозволяє роботодавцю ставити перед працівником питання про укладання строкового трудового договору. Однак у разі виникнення суперечки роботодавець повинен довести і загальні юридично значимі обставини в зокрема відсутність можливості укласти трудовий договір на невизначений термін. При доведеності кожного із названих обставин укладення строкового трудового договору є правом, а не обовязком як роботодавця, так і працівника.

Шосте підстава укладення строкового трудового договору припускає доведення наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, наявності напрями повноважного органу чи посадової особи про скерування працівника для роботи за кордон. По-друге, надходження на роботу працівника за межу. Таким чином, строковий трудовий договір укладається лише з работінкамі, спрямованими для роботи за межу. Якщо працівника направлено на роботу за кордон і там із ним укладається новий трудовий договір, наприклад для виконання роботи з вищої посади, то це підстава для укладення строкового трудового договору не може бути застосоване. У цьому випадку трудовий договір полягає після направлення працівника на роботу за межу. Тому довести розглянуті юридично значимі обставини неможливо.

Застосування сьомого підстави для укладення строкового трудового договору передбачає підтвердження допустимими, що відносяться, і достовірними достатніми доказами наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, проведення робіт що виходять за межі звичайної, тобто статутний діяльність організації (реконструкцiя, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи), по-друге, виконання робіт зі свідомо тимчасовим розширенням виробництва або обсягу послуг, що надаються, термін виконання яких не може перевищувати одного року. Доведеність кожного з перерахованих обставин дозволяє роботодавцю поставити перед працівником питання про укладення строкового трудового договору. Однак при цьому слід памятати, що виконання праць, які відповідають статутної діяльності роботодавця, здійснюється працівниками за трудовим договором з невизначеним термінів дії, тому що статутна діяльність не обмежена будь-яким строком. У звязку з чим неможливо довести спільне юридично значима обставина, а саме відсутність можливості укласти трудовий договір з невизначеним строком дії. Тому укладення строкового трудового договору з даного основи можливо при виконанні праць, що виходять за рамки звичайної, тобто статутної діяльності роботодавця. Такі роботи повинні мати свідомо тимчасовий характер, тобто тривати не більше одного року. Завідомо тимчасовий характер зазначених робіт передбачає відсутність у роботодавця можливості продовжити трудові відносини після закінчення певного терміну, що не може перевищувати одного року. Очевидно, що продовження таких робіт не залежить від роботодавця, строк виконання зазначених робіт визначають інші особи, з якими роботодавець уклав відповідний договір. Тому свідомо певний характер роботи передбачає доказування таких обставин. По-перше, визначення терміну роботи, що не перевищує один рік, незалежно від розсуду роботодавця іншими особами, з якими роботодавець полягає в договірних відносинах. Дана обставина підтверджується відповідним договором. По-друге, відсутність у роботодавця можливості продовжити трудові відносини з працівниками після закінчення даних робіт. Роботодавець постійно здійснює господарську діяльність. Підприємницька діяльність роботодавця повязана з укладанням конкретних договорів. Для виконання зобовязань за договорами, предметом яких є діяльність, яка відповідає статуту організації, використовується праця працівників на підставі трудових договорів з невизначеним строком дії. Статутна діяльність не може бути забезпечена строковими трудовими договорами. Тому слід зробити висновок, що розглядається підстава укладення строкового трудового договору припускає наявності незвичайного для роботодавця договору, виконання зобовязань за яким свідомо не може повторитися.

Застосування восьмого підстави для укладення строкового трудового договору повязане з доведення наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, надходження на роботу в організації, створені на свідомо певний період часу. Дана обставина має бути підтверджене установчими документами роботодавця, з яких має випливати, що організація створена на певний термін, що не перевищує пяти років. Строковий трудовий договір в цьому випадку може бути укладений виключно на період діяльності організації. Якщо організація продовжує діяти після закінчення строку, на який вона створена, підстав для звільнення працівників по закінченні строку трудового договору не є, тому що в подібній ситуації відсутній розглядається підстава для укладення строкового трудового договору. По-друге, спеціальним юридично

значущою обставиною є вступ до організації для виконання явно певної роботи. Як уже зазначалося, наперед визначений характер роботи підтверджується при доведеності такі обставини. По-перше, визначення терміну роботи, що не перевищує пяти років, незалежно від розсуду роботодавця іншими особами, з якими роботодавець перебуває в договірних відносинах. По-друге, відсутність у роботодавця можливості продовжити трудові відносини з працівниками після закінчення зазначених робіт. Тобто на момент прийому на роботу має бути відомо, що у роботодавця не буде можливості укласти підприємницький договір, завдяки якому трудові відносини з працівниками можуть бути продовжені.

Доведеність кожного з розглянутих обставин є самостійною підставою для застосування восьмого підстави для укладення строкового трудового договору.

При застосуванні девятого підстави укладення строкового трудового договору необхідно довести такі спеціальні юридично значимі обставини. По-перше, виконання явно певної роботи. Доказування даної обставини у свою чергу вимагає подання доказів, які підтверджують зазначені обставини. По-перше, визначення терміну роботи, що не перевищує пяти років, незалежно від розсуду роботодавця іншими особами, з якими роботодавець полягає в договірних стосунках. По-друге, відсутність у роботодавця можливості укласти аналогічний підприємницький договір з метою збереження трудових відносин з працівниками, прийнятими для виконання явно певної роботи. Тобто робота, для виконання якої ухвалювалися працівники, повинна носити для роботодавця випадковий, що виключає можливість повторення характер. По-друге, спеціальним юридично значущим обставиною при застосуванні даного підстави укладення строкового трудового договору є відсутність можливості визначити конкретну дату завершення роботи, термін виконання якої не може перевищувати пяти років. Виконання багатьох договірних зобовязань, які виходять за межі звичайної діяльності роботодавця, неможливо визначити конкретної датою, наприклад завершення науково-дослідних робіт. У цьому випадку днем закінчення трудового договору вказується не конкретну календарну дату, день а завершення певних робіт.

При застосуванні десятий підстави для укладення строкового трудового договору необхідно мати докази, що підтверджують наступні спеціальні юридично значимі обставини. По-перше, виконання робіт безпосередньо повязаних зі стажуванням і фаховим навчанням працівника. По-друге, дотримання існуючих державних стандартів, встановлених для проходження стажування або професійного навчання. Перевищення строків, встановлених державними стандартами, дозволяє зробити висновок про виникнення трудових відносин на невизначений термін.

Застосування одинадцятий підстави для укладення строкового трудового договору передбачає доведення наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, навчання особи, що поступає на роботу, за денною формою навчання, тобто на денному або вечірньому відділенні. По-друге, наявності причинного звязку між укладенням строкового трудового договору та навчанням працівника на денному або вечірньому відділенні. Строковий трудовий договір в даному випадку може бути укладений тільки з особами, які навчаються за денною або вечірньою формою навчання. Своє дію цей договір зберігає до тих пір, поки працівник навчається за денною або вечірньою формою. Виключення працівника з освітньої установи, перехід на заочну форму навчання означає, що підстава для укладення з ним строкового трудового договору відсутній. У звязку з чим укладений з ним трудовий договір після закінчення навчання за денною або вечірньою формою стає договором з невизначеним терміном дії. У той же час перехід працівника з денною на вечірню форму навчання не є підставою для відмови від укладення строкового трудового договору. Адже в подібній ситуації працівник з однієї форми денного навчання переходить на іншу. Таким чином, зникнення законної підстави для укладення строкового трудового договору в період його дії свідчить про наявність у роботодавця можливості зберегти з працівником трудові відносини на невизначений термін. У звязку з чим після зникнення такої підстави строковий трудовий договір перетворюється на договір з невизначеним строком дії.

При застосуванні дванадцятого підстави укладення строкового трудового договору доказуванню підлягають такі спеціальні юридично значимі обставини. По-перше, вступ на роботу сумісника, тобто особи, яка перебуває у трудових відносинах з іншим роботодавцем. По-друге, продовження роботи за сумісництвом в період дії строкового трудового договору. Звільнення сумісника з основної роботи перетворює роботу за сумісництвом в основне місце роботи. Отже, після звільнення сумісника з основного місця роботи немає підстав для укладення строкового трудового договору. У звязку з чим після звільнення сумісника з основного місця

роботи роботодавець не може довести загальне юридично значима обставина, а саме відсутність можливості продовжити трудові відносини на невизначений термін. Тому строковий трудовий договір з сумісником після його звільнення з основної роботи стає договором з невизначеним терміном дії, так як зникає законна підстава для використання праці працівника на підставі строкового трудового договору.

При застосуванні тринадцятого підстави для укладення строкового трудового договору необхідно мати докази, що підтверджують наступні спеціальні юридично значимі обставини. По-перше, досягнення пенсійного віку, який встановлений у 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Однак, слід мати на увазі, що досягнення особою пенсійного віку саме по собі не може служити достатньою підставою для укладення з ним строкового трудового договору з ініціативи роботодавця, що випливає з положень ст. 2 Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці і занять, згідно з якою Росія зобовязалася проводити національну політику, спрямовану на заохочення рівності можливостей щодо праці і занять з метою викорінення будь-якої дискримінації у цій галузі. Відповідно до ч. 2 ст. 1 зазначеної Конвенції дискримінацією не вважаються тільки такі відмінності, винятки або переваги в галузі праці і занять, які засновані на специфічних (кваліфікаційних) вимогах, повязаних з певною роботою. Таким чином, працюючі пенсіонери не можуть бути поставлені в гірше становище, ніж інші працівники, укладення з пенсіонерами строкового трудового договору на підставі досягнення ними пенсійного віку слід визнати дискримінацією. Тому доведеність розглянутого спеціального юридично значущої обставини, тобто досягнення особою встановленого пенсійним законодавством віку, не може служити достатньою підставою для укладення з ним строкового трудового договору. Наведена формулювання згадує про ініціативи роботодавця при укладанні строкового трудового договору з пенсіонером, ст. 58, 59 ТК РФ виключають можливість укладення строкового трудового договору та з ініціативи працівника, у тому числі й досяг пенсійного віку. Тому волевиявлення працівника і повноважного представника роботодавця саме по собі не є законною підставою для укладання строкового трудового договору. Такою підставою можуть бути тільки випадки, вичерпний перелік яких даний у федеральному законі. Отже, досягнення пенсійного віку, волевиявлення повноважного представника роботодавця і працівника не є достатньою підставою для укладання строкового трудового договору. Повинні бути доведені інші обставини, які входять у зміст перерахованих у федеральному законі підстав укладення строкових трудових договорів. По-друге, спеціальним юридично значущим обставиною, що підлягають доказуванню при укладанні строкового трудового договору з даного основи, є наявність медичних показів для виконання роботи виключно тимчасового характеру. Дана обставина може бути підтверджена лише висновком МСЕК або КЭК. Інші докази для підтвердження цієї обставини не можуть бути визнані допустимими. Отже, строковий трудовий договір з пенсіонером на законній підставі може бути укладений за наявності медичних показань для виконання роботи виключно тимчасового характеру. Такою підставою можуть стати й інші випадки, перераховані в ст. 59 ТК РФ.

Чотирнадцяте підстава укладення строкового трудового договору вимагає подання доказів, які підтверджують наступні юридично значимі обставини. По-перше, виконання творчої роботи в засобах масової інформації, організаціях кінематографії, театрах, театральних та концертних організаціях, цирках або участь у створенні і (або) виконанні творів, а також виконання обовязків професійного спортсмена. По-друге, включення перерахованих робіт до переліку професій, затверджений Кабінетом Міністрів України. Отже, виконання творчої роботи в перерахованих організаціях, участь у створенні і (або) виконанні творів, а також професійні заняття спортом можуть стати підставою для укладання строкового трудового договору тільки після включення перерахованих робіт до затвердженого Урядом РФ перелік. По-третє, такою обставиною є затвердження даного переліку з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин. Затвердження зазначеного переліку без урахування думки названої Комісії є підставою для заяви у Верховному Суді РФ вимог про визнання такого переліку не чинним з моменту затвердження Урядом РФ.

При застосуванні пятнадцятий підстави для укладення строкового трудового договору необхідно довести наступні юридично значимі обставини. По-перше, проведення конкурсу на зайняття посад наукових або педагогічних працівників, який повинен бути проведений у порядку, визначеному законом або іншим нормативним правовим актом органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Таким чином, проведення конкурсу для зайняття посад наукових або педагогічних працівників може стати законним

підставою для укладання строкового трудового договору, якщо такий конкурс проведено відповідно до закону або актами органу державної влади або місцевого самоврядування. Проведення конкурсу на підставі локальних актів не може стати законною підставою для укладання строкового трудового договору. По-друге, повинно бути доведено надходження на роботу за результатами проведеного в установленому порядку конкурсу. Отже, укладення строкового трудового договору в даному випадку передує проходження конкурсу.

Шістнадцяте підстава для укладення строкового трудового договору передбачає доведення наступних спеціальних юридично значимих обставин. По-перше, обрання на визначений строк до складу виборного органу або на виборну посаду на оплачувану роботу. У даному випадку укладання строкового трудового договору повинно передувати обрання на оплачувану роботу до складу виборного органу або на виборну посаду відповідно до чинного законодавства. Доказом цієї обставини є письмовий акт про обрання на зазначену роботу. По-друге, застосування розглянутого підстави укладення строкового трудового договору передбачає доведення надходження на роботу, повязану з безпосереднім обслуговуванням діяльності виборних органів або осіб в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, які обираються на певний строк. Тобто має бути доведено безпосередній звязок між виконуваної працівником трудової функцією і діяльністю виборних органів або обираються осіб. У цьому випадку укладання строкового трудового договору також передує обрання складу органу або вибори особи, діяльність яких забезпечується за строковим трудовим договором. По-третє, при застосуванні даного підстави випливає доводити надходження на роботу, яка повязана із забезпеченням діяльності виборних органів яких осіб в політичних партіях та інших громадських обєднаннях. Безпосередній звязок виконуваної роботи з обслуговуванням осіб виборних органів і громадських організацій також підтверджується тим, що укладення строкового трудового договору передує обрання виборних органів або посадових осіб громадських організацій, діяльність яких обслуговується за договором даного виду.

При застосуванні сімнадцятого підстави для укладення строкового трудового договору доведенню підлягають такі спеціальні юридично значимі обставини. По-перше, виконання обовязків руководителя організації, що його заступника або головного бухгалтера організації. Дана підстава застосовується виключно до названим особам, що діють в масштабі організації. По-друге, наявність добровільного волевиявлення зазначених осіб на укладення строкового трудового договору. Як відомо, наявність сторін добровільного волевиявлення є неодмінним атрибутом будь-якого договору. Однак добровільне волевиявлення громадян за трудовим законодавством не є самостійною підставою для укладання строкового трудового договору. Підставами є випадки, які вичерпно визначені федерального закону. Заняття посаді керівника організації, що його заступники, головного бухгалтера організації в ст. 59 ТК РФ названо однією з підстав для укладення строкового трудового договору. Тож волевиявлення зазначених осіб є спеціальним юридично значущим обставиною при укладенні з ними цього договору.

Вісімнадцяте підставу для укладення строкового трудового договору припускає доведення направлення на часові роботи органами служби зайнятості населення, в тому числі для виконання громадських робіт. Отже, зазначені роботи повинні мати тимчасовий характер. Громадянин повинен вступити на ці роботи у напрямку органу служби зайнятості населення. У цьому разі укладення з ним термінового трудового договору може бути визнано законним і обгрунтованим.

Нами розглянуті у ст перераховані. 59 ТК РФ підстави для укладення строкового трудового договору. Додаткові підстави укладення договорів даного виду можуть бути передбачені тільки федеральним законом, прийнятим з дотриманням вимог ч.3 ст. 55 Конституції РФ, яка дозволяє обмежити права і свободи людини і громадянина, в тому числі і на роботу за договором з невизначеним строком, тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоровя, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави.

Розглянуті підстави укладення строкового трудового договору можуть застосовуватися по відношенню до осіб, що стають на роботу після 1 лютого 2002 року, тобто після вступу в дію ТК РФ. Перехід осіб з трудового договору з невизначеним терміном дії на роботу за строковим трудовим договором у того ж роботодавця не може бути визнано законним і обгрунтованим. Такий висновок напрошується в звязку з тим, що в подібній ситуації неможливо довести загальне юридично значима обставина, яке закріплене в ст. 58 ТК РФ. Даною обставиною є відсутність у роботодавця можливості укласти з працівником трудовий договір з невизначеним строком дії. Але договір з

невизначеним строком вже існував між працівником і роботодавцем. Наявність такого договору не дозволяє зробити висновок про відсутність можливості укласти цей договір. Виключенням із цього правила можуть стати випадки перекладу робітника на іншу роботу. При перекладі на іншу роботу з працівником полягає новий трудовий договір, що за відсутності відповідної можливості може бути укладений і на певний термін.

Не можна також не зазначити, що укладення будь-якого договору зокрема і строкового трудового договору, є правом, а не обовязком як роботодавця, так і працівника. Тому і при наявності розглянутих законних підстав для укладання строкового трудового договору роботодавець і працівник має право укласти трудовий договір з невизначеним строком дії. Згода працівника на укладення строкового трудового договору має бути добровільною. У разі виникнення спору про недобровільності такої згоди дана обставина має довести працівник. Як один із доказів недобровільності працівника волевиявлення на укладення строкового трудового договору може бути масове використання даного виду договору при прийомі на роботу, яка є для роботодавця звичайною діяльністю. Адже в цьому випадку всупереч вимог федерального закону навязує роботодавець працівникам строкові трудові угоди. У подібній ситуації можливо зробити висновок про відсутність працівника добровільного волевиявлення на висновок з них строкового трудового договору.