Головна

Поняття підходящої роботи

У п. 1 ст. 4 Закону РФ "Про зайнятість населення в Російській Федерації" дано поняття підходящої роботи. Підходящої вважається така робота, в тому числі тимчасового характеру, яка відповідає професійної придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, умовам останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), стану здоровя, транспортної доступності. Відповідно до п. 4 ст. 4 Закону РФ "Про зайнятість населення в Російській Федерації" підходящої не може вважатися робота, якщо: 1) вона повязана зі зміною місця проживання без згоди громадянина; 2) умови праці не відповідають нормам і правилам з охорони праці; 3)

пропонований заробіток нижче середнього заробітку громадянина, обчисленого за останні три місяці, за останнім місцем роботи, за винятком випадків, коли середній місячний заробіток громадянина перевищував величину прожиткового мінімуму працездатного населення у відповідному субєкті Російської Федерації. Сказане дозволяє виділити наступні обставини, доведеність яких дозволяє визнати підходящої пропоновану громадянинові роботу. По-перше, такою обставиною є надання громадянину роботи, яка відповідає професійної придатності громадянина з урахуванням рівня його професійної підготовки. Тобто при наданні роботи громадянинові повинні бути враховані наявна в нього професія, а також навички роботи за цією професією. При наданні підходящої роботи враховуються і професійні навички громадянина, отримані за останнім місцем роботи.

По-друге, пропонована робота повинна відповідати умовам останнього місця роботи. У звязку з цим при пропозиції підходящої роботи повинні бути враховані професія, посада, спеціальність за останнім місцем роботи, розмір одержуваної заробітної плати в сумі, що не перевищує прожитковий мінімум на території відповідного субєкта Російської Федерації.

З цього правила зроблено виняток для виконання громадських робіт, до яких громадяни можуть притягуватися і без урахування умов останнього місця роботи. По-третє, обставиною, що характеризує правове поняття підходящої роботи, є відповідність стану здоровя громадянина пропонованих умов для майбутньої трудової діяльності. Не може вважатися підходящою робота, яка протипоказана громадянину за станом здоровя. По-четверте, обставиною, що входять в правове поняття підходящої роботи, є транспортна доступність пропонованого громадянину робочого місця. Робоче місце, яке пропонується громадянинові як підходящої роботи, має знаходитись у тому ж населеному пункті. Надання роботи в іншому населеному пункті повязано зі зміною місця проживання. Тому надання роботи в іншому населеному пункті може бути визнано відповідною роботою виключно за згодою громадянина. Така згода має бути виражена в простій письмовій формі. У межах населеного пункту максимальну віддаленість підходящої роботи від місця проживання громадянина визначає відповідний орган місцевого самоврядування з урахуванням розвитку мережі громадського транспорту в даній місцевості. При перевищенні встановлених органом місцевого самоврядування нормативів віддаленості пропонованої роботи від місця проживання громадянина така робота не може бути визнана відповідною. По-пяте, обставиною, що характеризує правове поняття "підходяща робота", є відповідність умов праці за пропонованою громадянину роботі чинним вимогам з охорони праці. Доведеність перерахованих обставин дозволяє зробити висновок про те, що пропонована громадянину робота є для нього підходящої. У разі виникнення спору між громадянином й органом служби зайнятості з приводу пропонованої громадянинові роботи обовязок довести перераховані обставини лежить на представниках відповідного органу служби зайнятості.

З розглянутих правил визнання роботи відповідної зроблено виняток. Відповідно
до п. 3 ст. 4 Закону РФ "Про зайнятість населення в Російській Федерації" оплачиваемая работа,
включаючи роботу тимчасового характеру та громадські роботи, що вимагає чи не вимагає (з
урахуванням вікових та інших особливостей громадян) попередньої підготовки, відповідає
вимогам чинного законодавства, є підходящою для таких громадян: 1)
вперше шукають роботу (раніше не працювали), що не мають професією (спеціальністю),
звільнених більше одного разу протягом одного року, що передує початку безробіття, за
порушення трудової дисципліни та інші винні дії, передбачені
законодавством Російської Федерації, які займалися підприємницькою діяльністю,
що прагнуть відновити трудову діяльність після тривалої (більше одного року)
перерви, а також спрямованих органами служби зайнятості на навчання і відрахованих за
винні дії;

2) які відмовилися підвищити (відновити) кваліфікацію за наявною професією (спеціальністю); одержати суміжну професію або пройти перенавчання після закінчення початкового (12-місячного) періоду безробіття; 3) перебувають на обліку в органах служби зайнятості більше 18 місяців, а також більше трьох років не працювали; 4) звернулися до органів служби зайнятості після закінчення сезонних робіт. Однак і пропонована переліченим громадянам робота повинна відповідати вимогам чинного трудового законодавства, а також їх станом здоровя. Пропонована їм робота не може бути визнана придатною, якщо вона протипоказана за станом здоровя. Пропонована переліченим громадянам робота для її визнання відповідною повинна відповідати встановленим вимогам транспортної доступності. Однак при наданні перелічених громадянам підходящої роботи не враховуються їх професійні навички, а також умови останнього місця роботи. З очевидністю виникає питання про відповідність перерахованих обмежень прав

громадян до вимог ст. 19, 55 Конституції РФ, рішення якого відноситься до підвідомчості Конституційного Суду РФ.