політика більшовиків

Кримінальне право і процес
Перший Кримінальний кодекс СРВ було прийнято в 1985 р. (набув чинності в січні 1986 р.) і став першим повністю кодифікованим актом в історії розвитку кримінального законодавства країни. До цієї кримінальні закони з моменту утворення ДРВ в 1945 р. видавались у формі окремих декретів, ордонансів і резолюцій Ради міністрів, постанов Народних зборів В'єтнаму, які доповнювалися рішеннями та циркулярами Верховного народного суду і Верховного народного контрольного органу.

УК 1985 налічував 280 статей і мав за зразок кримінальне законодавство СРСР та інших соціалістичних країн, що існували на той момент. Кодекс відрізнявся достатньою суворістю. 13 із 18 статей Кодексу про особливо небезпечних злочинах проти національної безпеки (державне зрада, шпигунство, саботаж, тероризм та ін) передбачали в якості міри покарання смертної кари. Крім злочинів проти національної безпеки КК включав ще 16 статей, що передбачають страту (за вбивство, згвалтування і збройне пограбування, військові злочини та ін.)

У 1999 р. прийнятий новий, нині діючий КК СРВ. Він складається з вступу і двох чистий, що включають у себе 344 статті. Загальна частина складається з 10 розділів і 77 статей, Особлива частину - з 14 розділів і 267 статей. Метою Кодексу є захист наступної системи суспільних відносин і цінностей: соціалістичного устрою, права націй на визначення, інтересів держави, законних прав та інтересів громадян, соціалістичного правопорядку.

Більшість нововведень 1999 КК продиктовані умовами, що формується в СРВ багатоукладної економіки. До новацій Особливої частини відноситься глава "Злочини проти власності", що утворилася з 2 глав колишнього КК - "Злочини проти соціалістичної власності" (гл.IV), що означає визнання рівної правової охорони всіх форм власності. Нові склади злочинів передбачені в гол.XVI КК "Злочини проти порядку економічного управління". До них, наприклад, відносяться: помилкова реклама (ст.168); злісне порушення правил видачі патентів по захисту права на промислову власність (ст.170); злісне порушення прав на промислову власність (ст.171); злісне порушення правил управління землею ( ст.174); злісне порушення правил управління лісом (ст.176); незаконне користування статутним фондом кредитної організації (ст.178); злісне порушення правил діяльності кредитної організації (ст.179). Вперше передбачено відповідальність за злочини, пов'язані з бухгалтерської, банківської, фондової діяльності. На боротьбу з негативною стороною ринкових реформ спрямовані також такі склади злочинів, як корупція, контрабанда, проституція, торгівля дітьми, торгівля жінками і т.д.

У цілому КК 1999 характеризує більш високий рівень юридичної техніки, пропрацьованність інститутів Загальної частини та диференційованість норм Особливої частини.

Відповідно до Конституції 1992 кримінальне та інше правосуддя у В'єтнамі здійснюється за загальнодемократичних принципам, що включає незалежність суддів, засідателів та їх підкорення лише закону; колегіальність в судовому розгляді і підпорядкування меншості більшості при винесенні судового вироку чи рішення; відкритість розгляду; рівність усіх перед законом; забезпечення обвинуваченому права на захист; забезпечення сторонам права користуватися своєю національною мовою і писемністю в суді; повагу до вже набрав законної сили вироками чи рішеннями судів, а також обов'язковість їх виконання; визнання вини і невідворотність покарання тільки за що набрало законної сили обвинувального вироком суду (ст.12, 52, ч.1 ст.72 і ст.129-133).

Ніхто не може бути заарештований інакше як за рішенням народного суду, рішення або санкції народної прокуратури, крім випадків затримання на місці злочину (ст.71). Особи, які незаконно затримані, заарештовані, залучені до судової відповідальності і незаконно визнані винними, мають право на матеріальне відшкодування, реабілітацію (ст.72). УПК 1990 передбачає різні затриманих права, включаючи граничні строки утримання під вартою до суду і право мати адвоката з моменту першого допиту. На практиці ці гарантії часто ігноруються.

Кримінальний процес як і раніше, заснований на радянських концепціях. Правосуддя в народних і військових судах здійснюється за участі народних засідателів і військових, які мають у процесі такі ж права, як і судді. Фактично суд залежить у своїх рішеннях від думки партійних органів, особливо в "політично важливі" справах.

законодательные мероприятия по охране атмосферного воздуха