основні реформи суспільного життя на західноукраїнських землях

Цивільне та суміжні з ним галузі, права
Перший Гражданский кодекс Венесуели було прийнято в 1862 р. і багато в чому грунтувався на ГК Чилі 1857 р., розробленому венесуельським вченим Андресом Бельо (Andres Bello). Однак вже в 1867 р. було прийнято новий Кодекс, складений за зразком вже ГК Іспанії. Його змінив у 1873 р. третій ЦК, моделлю для якого цього разу виступив італійський Кодекс. Відповідно до буржуазно-ліберальної доктриною того часу він передбачав повну секуляризацію шлюбу.

В даний час в країні діє Цивільний кодекс 1942 р. в редакції 1982 року, що відображає значний вплив французького Цивільного кодексу 1804 Реформи цивільного права в XX ст. були пов'язані насамперед з приходом соціальних принципів регулювання майнових стосунків на зміну колишнім ліберальним. Так, ст.99 Конституції 1961 встановила, що власність може бути обмежена (в розмірах, встановлених законом) з метою суспільної користі.

У 1862 р. був прийнятий і перший венесуельський Торговий кодекс, замінений в тому ж році нової кодифікацією. Третій Торговий кодекс Венесуели, датований 1873 р., взяв за основу французький Кодекс 1807 р., проте зазнав також вплив ТК Іспанії 1829 та італійського Кодексу 1865 р., а також німецьких і англійських торгових законів. Черговий венесуельський ТК 1904 був складений під змішаним впливом французької, німецької, італійської, іспанської і чилійського законодавства. У 1919, 1938, 1942, 1945 рр.. в нього внесені суттєві зміни, в 1955 р. він прийнятий в новій редакції.

Відносини промислової власності регулює прийняте в 1994 р. Вирішення N 344 Андського співтовариства (сюди входять також Болівія, Колумбія, Перу, Еквадор), що представляє собою модельний закон, що стосується патентів, торговельних марок та промислових секретів. До цього діяв Закон про промислову власність 1955 У 1993 р. прийнятий новий венесуельський Закон про авторське право.

Економічне законодавство в післявоєнний період було спрямовано переважно на зміцнення економічної суверенітету країни, посилення регулюючої ролі держави. У 1947 р. прийнятий закон, предусмотревшій кримінальні покарання за спекуляції та встановлення монополії. У 1975 р. націоналізовані нафтова і залізорудна промисловості Венесуели. Однак з початку 1990-х рр.. уряд взяло курс на економічну лібералізацію.

Цивільний процес регулює Цивільний процесуальний кодекс 1986

На початку ХХ ст. у Венесуелі в міру зростання професійної та політичної активності робітників були прийняті перші закони про працю. Гірський кодекс 1909 передбачав 12-годинний робочий день для шахтарів. У 1936 р. прийнятий Трудовий кодекс Венесуели. У 1943 р. визнано право за робітниками на участь в прибутках.

Конституція закріпила 1961 право на працю, щотижневий день відпочинку та оплачувану відпустку, свободу профспілок, страйк, встановила як загальне правило максимальну тривалість роботи 8 годин на день і 48 годин на тиждень. Органічний закон про працю 1990, який грає роль Трудового кодексу, є одним з найбільш всебічно і чітко розроблених в Латинській Америці. Він складається з 11 титулів: Загальні положення; Трудові правовідносини; Винагорода за працю; Умови праці; Особливості регулювання праці окремих категорій працівників; Охорона праці матерів і працівників із сімейними обов'язками; Колективне трудове право; Матеріальна відповідальність підприємців за шкоду, заподіяну працівникові внаслідок каліцтва або професійного захворювання; Органи по праці; Участь працівників в управлінні виробництвом; Відповідальність за невиконання норм трудового законодавства.

Конституція 1999 р. (ст.90) знизила максимальну тривалість робочого тижня з 48 до 44 годин.

понятие репродуктивного здоровья