Головна

Держави Сходу в середні віки

• Наслідки Великих географічних відкриттів

• Нідерланди

• Англія

• Франція

• Німеччина

Розглянемо основні події та процеси всесвітньої історії, що відбуваються в Європі в кінці XV-XVII ст. Для європейської історії ця епоха має виняткове значення. Багато істориків називають її «часом великих змін», і цьому є всі підстави. Саме в цей період були закладені основи капіталістичного засобу виробництва, значно зріс рівень продуктивних сил, змінилися форми організації праці, завдяки впровадженню технічних нововведень підвищилася продуктивність праці і прискорилися темпи економічного розвитку. Цей період також став переломним в відносинах Європи з іншими цивілізаціями. Якщо до цього Захід був відносно замкнутим регіоном, то відбулися в XV-XVII ст. Великі географічні відкриття (докладніше див гол. 5) розсунули кордону західного світу, розширили кругозір європейців. Розвиток торгових звязків поглибило процес формування національних ринків, загальноєвропейського і світового. У XVI-XVII ст. Європа стала батьківщиною перших раннебуржуазних революцій.

XVI-XVII ст. ознаменовані першою науковою революцією, яка заклала основи сучасного знання у галузі природничих і точних наук, у сфері гуманітарної та політичної думки, філософських поглядів. У період Реформації XVI ст. зіткнулися не тільки в смертельній битві релігійні погляди, а й зародилася система громадянських прав і свобод і вироблялися основні поняття в цій шкалі цінностей - свободи совісті.

Формування цей час капіталістичних відносин в Голландії, Англії та інших європейських країнах призвело до перетворення європейський історії у всесвітню. Втягування різних країн і континентів у світовий ринок сприяло руйнуванню феодальних виробництва форм, перед феодальними державами висунуло нові завдання і проблеми, що призвело до зміни форм державного устрою - в цей період починалася епоха абсолютних монархій.