Головна

Реформація церкви

 Мабуть, ще сильніший вплив на умонастрій європейців мали ідеї Відродження і Реформації - ідеї віротерпимості і толерантності 1. У цьому відношенні лідирували Нідерланди та Англія, особливістю громадського мислення яких було усвідомлення унікальності кожної людини, цінності людського життя, свободи та гідності. У середині XVI ст. рух Реформації розкололо єдність католицької Європи. У країнах, де поширювалися протестантські ідеї, були проведені церковні реформи, закриті монастирі, скасовувалися церковних свята, частково була проведена секуляризація монастирських земель. Папа втратив свій глобальний могутність в ідеологічній сфері. Опустилися позиції єзуїтів, а католики в ряді країн стали обкладатися податком спеціальним.

Таким чином, в пізніше Середньовіччя в Європі складається новий світогляд, засноване на гуманізм. Тепер у центр світу ставилася конкретна особистість, а не церква. Гуманісти різко протистояли традиційної середньовічної ідеології, заперечуючи необхідність повного підпорядкування душі й розуму релігії. Людина все більше цікавиться навколишнім світом, йому радіє і намагається його вдосконалити.

У цей період більш чітко проявляється нерівність у рівнях економічного і політичного розвитку окремих країн. Більш швидкими темпами розвиваються Нідерланди, Англія та Франція. Відстають Іспанія, Португалія, Італія, Німеччина. Однак найважливіші процеси у розвитку країн Європи як і раніше, носять загальний для всіх країн характер, і тенденції до єдності посилюються.