Головна

Освічений абсолютизм

 В другій половині XVIII ст. у звязку з загальноєвропейських економічних і демографічних підйомом у правлячих колах європейських держав все більше зростало усвідомлення необхідності модернізації економічної та політичної системи. Це загальноєвропейське явище традиційно іменується освіченим абсолютизмом.

Суть політики освіченого абсолютизму полягала в тому, щоб, не міняючи по суті державних форм абсолютної монархії, в рамках цих форм, зверху проводити реформи в економічній, політичній, культурній сферах, спрямовані на модернізацію застарілих явищ феодального порядку. Найбільш поглиблено монархічну концепцію освіченого абсолютизму дав прусський король Фрідріх II Великий (1712-1786), що залишив після себе 30-томне зібрання творів. Під впливом ідей просвітителів Фрідріх II видав звід законів - «Фрідріхом кодекс», що вводив в Пруссії рівний для всіх суд, встановив повну віротерпимість, скасував тортури. Проте захоплення ідеями Просвітництва у Фрідріха II було неглибоким, про що можна судити з його практичних справ. Так, весь соціальний лад Пруссії, з переважанням дворянства над іншими станами, він залишив без змінити.

Більш послідовно проводив політику освіченого абсолютизму Йосип II (1741-1790), який після смерті батька Франца Стефана став німецьким імператором, а після смерти матері Марії Терезії успадкував австрійські володіння. Свого десятирічне царювання в Австрії (1780-1790) він провів цілий ряд реформ, головна з яких звільнення селян від кріпацтва, наділення їх землею. Найбільш глибоко й послідовно реформи Йосифа II торкнулися судочинство ( «Іосіфовскій законник»). Однак він же ліквідував автономію земель і провінцій імперії Габсбургів, заохочував німецьку колонізацію Угорщини, Трансвільваніі, Галичини.

Просвещение політизоване суспільну свідомість і сприяло зростанню революційних настроїв в суспільстві.