Головна

Росія в першій половині ХХ століття

• Післявоєнний відбудову народного господарства. Розвиток економіки СРСР у 50-60-і рр..

• Соціально-економічні та політичні причини, ускладнити вихід країни на нові рубежі

• Розпад СРСР. Посткомуністична Росія. Труднощі переходу до ринкової економіки

Повоєнні пятдесят років в історії СРСР і Росії можна охарактеризувати як період небувалого злету, застою і кризи.

Початком цього підйому можна вважати Жовтневу соціалістичну революцію, в результаті якої народи величезної країни, десятки мільйонів раніше безправних людей, отримавши особисту свободу, домігшись класової і національної рівності, натхненні ідеєю побудови нового суспільства, з ентузіазмом стали відновлювати після світової та громадянської воєн економіку країни, створили нову інтелігенцію, забезпечили індустріальну міць держави.

Революція, зруйнувавши класові, станові і національні Обмеження, дала можливість розкритися талантам народів, що населяли країну. Прийняті державою заходи в галузі освіти дозволили за короткий термін підготувати фахівців для галузей народного господарства. Тисячі вчених, конструкторів, що десятки тисяч інженерів, агрономів, лікарів, педагогів вийшли з робочою, селянської та міщанської середовища, всіх народів і народностей багатонаціональної країни.

Незважаючи на труднощі відбудови народного господарства, репресії 30-х років, народи СРСР створили за два десятиліття економічний та індустріальний потенціал країни, який дав можливість державі вистояти в смертельній сутичці з гермайскім фашизмом. Спільна боротьба всіх республік СРСР в роки Великої Вітчизняної війни дала їм надію на поліпшення життя. Швидке відновлення народного господарства після війни в чималому ступені було обумовлено і психологічним підйомом перемогли народів, інтелектуальним та індустріальним потенціалом, створеним у довоєнні роки.

Видобута ціною величезних людських жертв і матеріальних втрат перемога у Великій Вітчизняній війні, з одного боку, показала переваги централізованої планово-розподільчої системи ведення народного господарства, що дає можливість концентрувати матеріальні та трудові ресурси країни і направляти їх у потрібний момент на виконання заходів, від яких залежало існування народу, держави. З іншої сторони, ця ж перемога давала можливість керівництву країни втілювати в життя ідеологічні гасла про світову революцію, для перемоги комунізму в усьому світі. Це знайшло відображення у формуванні прорадянських урядів у країнах, звільнених радянською армією від німецьких та японських загарбників, у створенні згодом блоку країн соціалістичного табору та країн соціалістичної орієнтації.

Такому розвитку подій в післявоєнному світі і необхідності пошуків СРСР своїх союзників сприяло створення в США першої атомної бомби і застосування її у війні проти Японії. У свою чергу, це призвело до початку гонки ядерної і ракетної зброї, до початку холодної війни, створення військових блоків країн, що протистоять один одному. Все це визначило міжнародну обстановку на планеті і розвиток Росії в другій половині XX ст.