Головна

Цивілізація Давньої Русі

• Загальна характеристика західноєвропейського Середньовіччя

• Раннє Середньовіччя

• Класичне Середньовіччя

• Пізніше Середньовіччя

Термін «середні віки» було вперше вжито італійськими гуманістами в XV ст. для позначення періоду між класичною старовиною та їх часом. У вітчизняній історіографії нижньою межею середніх віків також традиційно вважається V ст. н.е. - Падіння Західної Римської імперії, а верхній - XVII ст. Ні в Англії відбулася буржуазна революція.

Період Середньовіччя виключно важливий для західноєвропейської цивілізації: процеси та події того часу до цих пір нерідко визначають характер політичного, економічного, культурного розвитку країн Західної Європи. Так, саме в цей період формується релігійна спільність Європи і виникає новий напрям в християнстві, найбільшою мірою сприяє становленню буржуазних відносин, протестанство, складається міська культура, багато в чому визначила сучасну масову західноєвропейську культуру; виникають перші парламенти і отримує практичне втілення принцип розподілу влади; закладають основи сучасної науки і системи освіти; готується грунт для промислового перевороту і переходу до індустріального суспільства.

У розвитку західноєвропейського середньовічного суспільства можна виділити три етапу:

- Раннє Середньовіччя (V-Х ст.) - Процес йде складання основних структур, характерних для Середньовіччя;

- Класичне Середньовіччя (XI-XV ст.) - Час максимальної розвитку середньовічних феодальних інститутів;

- Пізніше Середньовіччя (XV-XVII ст.) - Починає формуватися нове капіталістичне товариство. Цей поділ значною мірою умовно, хоча й загальноприйнято; в залежності від етапу змінюються основні характеристики західноєвропейського суспільства. Перш ніж розглянути особливості кожного етапу, виділимо найбільш важливі риси, властиві всьому періоду Середньовіччя.