Головна

Провідні країни світу в XIX ст

XIX ст. - Час затвердження в Росії капіталізму. Процес його розвитку здійснювався не лише після 1861 р., але і в першій половині століття. Основними вимогами, під знаком яких належало пройти Росії в XIX ст., Були обмеження самодержавства і скасування кріпосного права. Питання про проведення селянської реформи розглядалося з початку століття як царським урядом, так і радикально налаштованим дворянством та ліберальними колами російського суспільства. У пошуках шляхів вирішення суперечностей представники молодого покоління вимагали зміни соціально-політичного ладу, свободи особистості і власності, переходу до конституційного строю.