що таке оун

Цивільне та суміжні з ним галузі права
До 1946 р. на території Хорватії діяло австрійське Цивільне укладення 1811 У соціалістичний період його замінили окремі цивільні, сімейні й господарські закони Югославії. Після прийняття Конституції Югославії 1974 Хорватія отримала право на власні законодавчі акти в галузі цивільного права.

В даний час цивільне право Хорватії, як і інших колишніх союзних республік Югославії, не кодифіковані. Майнові стосунки регулює Закон про власність та інших речових права від 17 жовтня 1996 р., в основі якого лежить югославський Федеральний закон про основні майново-правових відносинах від 31 січня 1980 р.; спадкові відносини - югославським Федеральним законом про успадкування від 12 липня 1965 р. ., що був затверджений як республіканський на основі ст.24 Конституційного закону щодо здійснення Конституції Республіки Хорватія. 6 грудня 1978 вступив в силу Закон про доповнення Закону про спадкування. Закон про зобов'язальних відносинах, прийнятий в 1991 р., діє зі змінами та доповненнями 1991, 1994 і 1996 рр.. Окремі закони регулюють інституту позовної давності, вексельний обіг, колізійне право і т.д.

Оскільки в Югославії, єдиною з усіх соціалістичних країн, що вже в 1960-і рр.. ринкові відносини стали переважаючими, зміна суспільного ладу в 1990 р. не вимагала корінної ломки цивільного законодавства. Необхідно було лише модернізувати його, усунувши зберігалися ще приватній обмеження ініціативи і пристосування до сучасних формах бізнесу.

У 1990-і рр.. в Хорватії, як і в інших колишніх соціалістичних країнах, був ухвалений нових пакет законів про підприємництво, у тому числі про концесії (1992), про комерційні компаніях (1993), про банківську діяльність (1993), про торгівлю (1996).

Закон про перетворення громадських підприємств прийнятий у квітні 1991 Згідно з цим законом 2600 підприємств були перетворені у акціонерні товариства. У листопаді 1994 р. створено спеціальне Міністерство приватизації. Закон про приватизацію, прийнятий парламентом 1 березень 1996, вніс деякі зміни в її процедуру.

зоны санитарной охраны источников водоснабжения