губернії наддніпрянської україни

Кримінальне право та процес
У другій половині XVIII ст. в габсбурзької частині Хорватії було введено "Терезіанській кодекс" - єдиний кримінальний кодекс, складений в 1768 р. кодифікаційної комісією, заснованої ерцгерцогинею австрійської Марією-Терезією. До цього діяло партикулярне окремих право земель, а відносно незначних злочинів - звичайне право.

Австрійські кримінальні кодекси 1787 та 1803 рр.. не мали сили в Хорватії і Славонії. Навпаки, австрійський Кримінальний кодекс 1852 в цих землях діяв, але був відчутно доповнено хорватським автономним законодавства (починаючи з 1868 р.). З цих додатків слід згадати закони 1872 (скасування тілесних покарань), 1875 р. (-умовно дострокове звільнення), 1902 р. (примусове виховання неповнолітніх), 1910 р. (охорона права на електричну енергію), 1916 р. (умовне засудження) і 1918 р. (покарання і захист неповнолітніх). У 1879 р. начальник відділення д-р Маріян Деренчін склав проект кримінального кодексу з пояснювальною запискою до нього. У 1875 р. було прийнято перших КПК Хорватії.

Після створення Королівства сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. Королівство Югославія) у країні було прийнято спільний КК (1929) і КПК (1930).

Після створення соціалістичної федеративної Югославії у ній були прийняті нові КК (1951) і КПК (1953). Відповідно до Конституції 1974 компетенція в галузі кримінального права була розділена між федерацією (Загальна частина КК і відповідальність за загальнофедеральних злочину) і республіками (Особлива частина), а кримінально-процесуальне законодавство залишилося у винятковому віданні федерації. У 1977 р. були прийняті нові союзні КК і КПК. Того самого року Хорватія, як і інших республік, ухвалила власний статутний капітал (Особлива частина), що зберіг силу і після досягнення незалежності в 1991 р.

У 1990 р. в Хорватії була скасована страта як вид кари.

У 1993 р. хорватський парламент прийняв 2 кримінальних закону, одна з яких містив Загальну частину КК, інший доповнював Особливу. В принципі ці 2закона збігалися із Кримінальним кодексом колишньої Югославії. Зміни торкнулися лише положень, безпосередньо пов'язаних з політичними й ідеологічними засадами СФРЮ.

Конституція Хорватії 1990 закріпила демократичні принципи кримінального процесу, що відповідають міжнародним стандартам. Зокрема, вона передбачає судовий контроль над затриманнями і обов'язкову судову санкцію на арешт, право на звільнення під застави р.

Повністю переглянуті КК і КПК були прийняті в 1997 р. і вступили в силу із 1 січня 1998

оценка состояния здоровья